Отпечатай
Specific 505 01 502 00 505 00 5W40Hid Ballast 24V 35W
Repsol Elite Evolution 5W40
Увеличи


Repsol Elite Evolution 5W40


Ед.цена:

21.83 $ без ДДС

26.20 $ с ДДС

5 вноски х 5.24 $ с


:


Попитай ни за този продуктRepsol Elite Evolution 5W40

Висококачествено синтетично моторно масло, специално създадено за автомобили със системи за обработване на изгорелите газове, които отговарят на най-високите изисквания на BMW и Mercedes Benz за Euro-4 двигатели.
Формулата с намалено съдържание на сулфатна пепел (Mid SAPS) го прави подходящо за двигатели последно поколение, които допринасят за опазването на околната среда чрез намаляване емисиите от вредни газове.

Repsol Elite EvolutionТехнически информация


Описание

Синтетично моторно масло специално предназначено за автомобили със системи за намаляване на отработените газове и изпълняващо строгите изисквания на BMW и Mercedes Benz за двигатели Euro 4. Формулата му с намалено съдържание на пепел (Mid SAPS) го прави подходящо за последно поколение двигатели, които допринасят за намаляване на отделените вредните емисии в атмосферата.

Свойства

 • ·Препоръчва се за бензинови и дизелови двигатели на автомобили със системи за обработка на изгорелите газове с или без турбонагнетяване.
 • ·Разработено с вдисококачествени противоизносни добавки, което допринася за икономия на гориво и намалява износването на мощни двигатели.
 • ·Намалена консумация на масло в резултат на синтетични базови масла и подобрени вискозитетни характеристики. 
 • ·Значително удължава интервала за смяна и поддържа двигапеля чист. 
 • ·Отличен вискозитет при ниски температури, лесно изпомпване при старт, кратко време за образуване на масления филм и ниски нива на износване. 
 • ·Намалето съдържание на пепел изпълнява изискванията за работа на системите за намаляване на емисиите като филтър за твърди частици (DPF), което допринася за опазване на околната среда много повече от конвенционалните масла. 

Експлоатационни нива

 • ACEA SM/CF 
 • BMW LL-04 
 • ·ACEA A3/B4, C3
 • VW 502.00/505.00 

 • MB 229.31
 • PORSCHE 

Технически спецификации

Мярка

Метод

Стойност

Вискозитетен клас по SAE

5W40

Плътност при 150С

g/cm3

ASTM D 4052 

0.846

Вискозитет при 100°C

cSt

ASTM D 445 

14.6

Вискозитет при 40°C

cSt

ASTM D 445 

88

Вискозитет при -30°C

cP

ASTM D 5293 

6600 max 

Вискозитетен индекс

ASTM D 2270 

160

Пламна температура открит тигел Кливланд

°C 

ASTM D 92 

180 min

Температура на течливост

°C 

ASTM D 97 

-45

Общо алкално число TBN

mg KOH/g 

ASTM D 2896 

7.5

Стабилност на механична диструкция Bosch инжектор: Вискозитет след теста, 100°C

cSt

ASTM D 3945 

12.5

Загуби от изпарение по Noack , 1 час при 250°C

% тегл.

DIN 51581 

12% max

HTSH вискозитет

cP

CEC-L-36-A-90

>3.5 

Разфасовки

Варел 216 л и 1 и 5-литрови пластмасови туби.

Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като токсичен или опасен съгласно действащите разпоредби.

Работа с продукта

Известни минимални предпазни мерки при работа са необходими, за да се избегне продължителен контакт с кожата. Препоръчва се използване на ръкавици, козирка или маска, за да се избегнат пръски от продукта по кожата.

Мерки за оказване на първа помощ

Вдишване: Продукт с ниска летливост, затова рискът от вдишване е минимален.

Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се пие вода. Да се потърси медицинска помощ.

Контакт с кожата: Да се измие обилно с вода и сапун..

Контакт с очите: Да се измие обилно с вода.

Основни мерки: Да се потърси медицинска помощ.

Противопожарни мерки

Не се изискват специални мерки.

Противопожарен контрол: Сапуни, сухи химикали, СО2, воден шпрей. Да не се насочва директно водната сруя, тъй като това може да предизвика разпръскване на продукта.

Мерки за опазване на околната среда

Опасност от физическо замърсяване в случай на разливане (водоизточници, крайбрежни площи, земна повърхност и т.н.) поради течливостта и мазната консистенция на продукта, което може да навреди на фауната и флората при контакт. Да се избягва проникването на продукта във водни контейнери или отдушници.

Неутрализиране и почистване: Да се третира като маслен разлив. Да се избегне разпространението чрез използване на механични бариери и да се почисти с използнането на физически и химически средства.

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване.
Коментари на кленти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.